(Amsterdam) Memory Space

Alvin Lucier

Ensemble MAZE

CD on Unsounds, released 2013

1 – (Amsterdam) Memory Space

 
 
 
 
 
 
 

The openness of Lucier’s instructions belie the difficulty in dealing with the idea of how one can translate a sound from one medium into another and what kind of transformation of information takes place in that exchange. While interpreting this work, a musician becomes intensely aware of the processes by which one listens, both consciously and subconsciously; how one is constantly decoding sounds in one’s environment, filtering out essential and non-essential information, discerning patterns and imposing an emotional reading on them. The work also brings up performative issues; since the musicians are interpreting their individual ‘memory spaces’ collectively in the same concert space, how do these overlapping spaces relate to one another? What is being communicated? Clearly the musicians and the audience have a different perspective on the outcome of the performance; the musicians have half an ear to the source material being played on the headphones and half an ear on the shared sonic result. This was one of the reasons we chose to present the piece in this version on CD, where as a listener you are guided through both the collective musical space and into individual memory spaces of the musicians’ recordings in a constantly shifting perspective. The material in this form encourages awareness of one’s own listening space, whether it is performed live in a concert hall or another public space or whether one is listening to a recording of it at home, where the unique set of environmental sounds outside the window find their way into the collective musical space.

 

REVIEWS:

neural.it

Unsounds is a Dutch experimental label founded in 2001 by the guitarist and composer Andy Moor, the sound-artist Yannis Kyriakides and the designer and photographer Isabelle Vigier. The label recently released an interesting project by Maze, a free-form electroacoustic ensemble formed by some celebrated improvisational musicians such as Anne La Berge, Dario Calderone, Gareth Davies, Reinier van Houdt, Wiek Hijmans and Yannis Kyriakides. The combo focuses on the idea of introducing alternative musical approaches and listening perspectives, removing any sense of stylistic certainty and allowing the audience to explore their own artistic routes. Relating ideas about settings and dispositions, Alvin Lucier has suggested that artists “go to an outside environment (urban, rural, hostile, benign) and record by any means (memory, written notations, tape recordings) the sound situations of those environments. Returning to an inside performance space at any time later, recreate, solely by means of your voices and instruments, and with the aid of your memory devices (without additions, deletions, improvisation, interpretation) those outside sound situations”. Lucier created the composition Memory Space in 1970, (Hartford) but the concept still works today and is appropriate for an urban environment like the city of Amsterdam: furthermore, the result of this “psycho-geographical” work depends on the musician’s “interpretational” skills, on their memory space and on their flexibility to effectively unravel those orientations.

Aurelio Cianciotta

Kindamuzik

“Ga naar een omgeving buiten (stads, landelijk, vijandig, vriendelijk) en neem op elke mogelijke manier (geheugen, geschreven notatie, tape-opnamen) de geluidsituatie van die omgevingen op. Keer terug naar een uitvoeringsruimte binnen op een later moment en herschep, met alleen de middelen van stemmen, instrumenten en ‘geheugenapparaten’ (zonder toevoegingen, verwijderingen, improvisatie of interpretatie) die geluidsituaties van buiten.” Dat is de tekst van de partituur voor de compositie Memory Space (1970) van Alvin Lucier.

Het moge duidelijk zijn dat Lucier met zijn werk de opdracht geeft om geluiden uit de ene bron weer te geven met een andere. En zoals met menige kettingbrief of een van-horen-zeggen via-via-verhaal dringt zich onwillekeurig de vraag op hoe zo’n vertaalslag gemaakt kan worden en hoe de informatie daarin verandert, per se. Bewust en onbewust luisteren door de uitvoerende muzikant wordt in Memory Space van wezenlijk belang; decoderen, herkennen, erkennen, bemerken en filteren van geluiden ook. En welke rol spelen subjectieve emoties daarbij al dan niet?

Ensemble MAZE kiest er op deze één uur lange opname voor om de luisteraar bij de hand te nemen. Je krijgt niet alleen de resultante van de totaliteit te horen, die een samenballing oplevert van heterogene geluiden zoals die een stad als Amsterdam dagelijks kenmerkt. Ook presenteert de cd – als het ware bij wijze van ‘inzoomen’ – de persoonlijke constituerende elementen, tussendoor, in afwisseling met het geheel. Daardoor word je op een bijzondere manier bewust en onbewust op je eigen luisteren en hooromgeving gewezen.

(Amsterdam) Memory Space is geen enkele keer hetzelfde. Dat mag per definitie zo zijn in een uitvoering; hetzelfde geldt bij het afspelen van de opname. Daardoor blijft een meer dan veertig oude compositie van Lucier niet alleen op zichzelf van een uitdagende actualiteit, maar wordt het stuk steeds opnieuw herschapen en heruitgevonden; weer gemaakt en ‘uitgevoerd’ in niets dan een zich herhalend ondeelbaar moment van een spel tussen horen en klank opwekken in het hier en nu.

Sven Schlijper