A Still, Thin Sound

Daniel Biro

Gareth Davis – Bass Clarinet

CD on Sargasso, released May 2009

1 – Part I: Sinai
2 – Part II: Elijah

 
 
 
 
 
 
 

Daniel Biro returns with what can only be described as a Biblical concept album. Featuring Gareth Davis on bass-clarinet, the Vocal Motions Singers choir, as well as traditional Jewish ram’s horns, ‘A Still, Thin Sound’ is nevertheless a full-on electronic experience in two contrasting movements. The piece’s narrative and sonic methodology were directly inspired by Biro’s study of mystical Talmudic sources dealing with the nature of spiritual revelation.

The first part, Sinai, revolves around the sound of the Shofar, the ram’s horn blown during the traditional Jewish High Holidays, and is an abstract narrative of what the collective revelation at Mount Sinai might have sounded like. An echo of supernatural communication between God and the Hebrew Nation after the Exodus from Egypt.

The second part, Elijah, is a solo for virtuoso bass-clarinettist Gareth Davis and real-time electronics representing the individual struggle experienced by the prophet Elijah to attain enlightenment and divine communication. The bass-clarinet goes through different ‘mystical states’ of electronic transformation before reaching the breath-like stillness of personal revelation. Elijah was specifically written for Davis and his mastery of extended playing techniques.
credits

 

REVIEWS:

His Voice

A Still, Thin Sound Daniela Bira je dvouvětá elektroakustická skladba, jejíž každá část je inspirována jinou biblickou pasáží: první je zasvěcena událostem na hoře Sinaj, druhá setkání proroka Eliáše s Bohem; konfrontace obou vět odráží autorův záměr vyjádřit hudbou dva odlišné spirituální zážitky, kolektivní a individuální. Sinaj začíná velice nadějně, nádhernou pozvolnou gradací elektronických zvuků a tónů šofaru; ve dvou třetinách této věty ale jako když utne, ozvou se kosmické zvuky v duchu prvních syntezátorů (a také samply pěveckého ansámblu Vocal Motions Singers) a napětí spolu s nimi opadá. Druhou větu (Eliáš) uvádí dlouhá výrazově proměnlivá improvizace na basklarinet (v Čechách nejednou vystupující Gareth Davis), postupně ale dominantní roli přebírá opět elektronika, často s podobným efektem jako v části první. Nápaditá ideová koncepce, jíž se dostalo místy velice zajímavého, místy však i překombinovaného hudebního zpracování.
VM